Plush

ของเล่นซึ่งเน้นความผ่อนคลาย สร้างจินตนาการ ของเล่นชนิดนี้ก็ เช่น พวกตุ๊กตาน้องเน่าของน้องหมา ซึ่งพวกเขาสามารถที่จะคาบวิ่งไปมารอบ ๆ บ้าน นอนกัด สะบัดไปมาจนน้ำลายแฉะได้ทั้งวัน ซึ่งเป็นการช่วยตอบสนองสัญชาตญาณการล่าของพวกเขา นอกจากนั้น ในยามนอนเขายังสามารถเอาไว้กอดนอนเป็นเพื่อนให้อุ่นใจได้อีกด้วย