Fofos Rhino Throw & Tug Toys

Rhino Throw & Tug Toys
   VAT incl.

Description

ตุ๊กตาผ้า
บีบมีเสียง
สามารถเล่นโยนให้สุนัขคาบกลับมาได้
ผลิตด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม