PorkyPorky Pork ridge 70g

สันในหมูอบแห้ง 70g
   VAT incl.

Description

เนื้อหมู100% เป็นอาหารว่างหรือรางวัล
เสริมธาตุเหล็กวิตามินบี 2, 3, 5, 9, 12 และโปรตีน บำรุง ผิวหนังและขน บำรุงสายตา