7 สัญญาณอันตราย น้องหมาป่วยสังเกตอย่างไร?

7 สัญญาณอันตราย น้องหมาป่วยสังเกตอย่างไร?

7 สัญญาณอันตราย น้องหมาป่วยสังเกตอย่างไร?
เวลาที่คนเราเกิดอาการเจ็บป่วย มีอาการไข้ สัญญาณที่แสดงออกมาเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเราป่วย ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ แต่จะมีใครทราบบ้างว่าถ้าน้องหมาป่วยจะเป็นอย่างไร ในเมื่อน้องหมาของเราไม่สามารถสื่อสารกับเราได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ Pawduct ของเราเลยเตรียม 7 สัญญาณอันตราย น้องหมาป่วยเราต้องสังเกตอย่างไร?

7 สัญญาณอันตราย น้องหมาป่วยสังเกตอย่างไร?

1) ไม่ร่าเริง เฉื่อยชา
สัญญาณแรกคือสุนัขของคุณจะรู้สึกไม่สบายตัว ไม่กระฉับกระเฉง นอนเยอะกว่าเดิม ซึ่งคุณต้องลองสังเกตว่าอาการสุนัขป่วยจะอยู่ในช่วงสุนัขสูงวัย ในส่วนของอาการนอนเยอะถือเป็นสัญญาณทั้งก่อนและโรคของสุนัข ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการป่วย

2) สุนัขเบื่ออาหาร กินน้อย
หากสุนัขไม่กินอาหาร เกิดอาการไม่อยากอาหาร หรือกินน้อย ถือเป็นสัญญาณอันตรายให้คุณลองสังเกตว่าไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำให้สุนัขไม่กินอาหาร ซึ่งเราต้องสันนิษฐานว่าเกิดจากอาการป่วย

7 สัญญาณอันตราย น้องหมาป่วยสังเกตอย่างไร?

3) น้ำหนักลด
เนื่องจากสุนัขเบื่ออาหาร กินน้อยลง ก็เป็นผลทำให้น้ำหนักของสุนัขลดลง และหากเป็นน้ำหนักที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ให้รีบพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของสุนัข หรือมีปัญหาเรื่องช่องปากหรือทางเดินอาหาร

4) มีอาการไอ
หากสุนัขมีอาการไอ ซึ่งอาการไอเป็นอาการสุนัขป่วย โดยเฉพาะโรคพยาธิ โรคหัวใจ สุนัขมักจะมีอาการไอแห้งๆ และไอบ่อย เหมือนพยายามคายอะไรออกมา หากมีอาการเช่นนี้ควรพาไปพบแพทย์โดยด่วน

7 สัญญาณอันตราย น้องหมาป่วยสังเกตอย่างไร?

5) อาเจียน
หากสุนัขของคุณมีอาการอาเจียนอาทิตย์ละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น ก็ถือว่าไม่มีปัญหา เพราะหากอาเจียนเช่นนี้เกิดจากอาการแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย แต่เมื่อไหร่ที่สุนัขอาเจียนวันละครั้ง และมีน้ำหนักลด แสดงว่าสุนัขมีอาการป่วย

6) สุนัขท้องเสีย
สุนัขท้องเสียถือเป็นสัญญาณเตือนของอาการสุนัขป่วยที่สังเกตได้ง่ายและชัดเจน ให้สังเกตจากอุจจาระว่าถ่ายเหลวรือถ่ายเป็นน้ำ อีกทั้งให้ลองสังเกตจากความถี่ในการถ่ายว่ามากกว่า 3 ครั้งหรือไม่

7) กินน้ำมากกว่าเดิม
หากสุนัขกินน้ำมากกว่าผิดปกติถือเป็นอาการสุนัขป่วยบางโรค เช่น โรคเกี่ยวกับไต และโรคเบาหวาน สำหรับวิธีการสังเกตว่าสุนัขกินน้ำมากกว่าปกติหรือไม่ ถ้าสุนัขกินน้ำมากให้คุณพาสุนัขไปหาแพทย์เลย