เกี่ยวกับ Membership

Member รับ 1 point สำหรับทุกบาทที่คุณใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ของเรา
Gold สั่งซื้อครบ 1 พันบาท ใน 1 ปี เพื่อ activate เป็น Gold member

สิทธิพิเศษ

ลดราคาสินค้า 5% เมื่อชำระด้วยบัตร เครดิต
ลดราคาสินค้า 10% เมื่อชำระด้วย การโอน
Blue ซื้อครบ 8 พันบาทใน 1 ปี เพื่อ activate เป็น Blue member

สิทธิพิเศษ

ลดราคาสินค้า 10% เมื่อชำระด้วยบัตร เครดิต
ลดราคาสินค้า 15% เมื่อชำระด้วย การโอน