บาร์ฟบ็อกซ์

บาร์ฟบ็อกซ์

BARFBOX Raw pet food อาหารบาร์ฟแห้งสำหรับสุนัขแห่งแรก เพื่อให้การเตรียมอาหารสด (BARF) สำหรับสุนัขที่ไม่วุ่นวายอีกต่อไป น้ำหนักเบากว่ามากสุดถึง 10 เท่าในปริมาณสารอาหารที่เทียบเท่ากัน ปลอดภัยไร้พยาธิ อาหารสดนั้นเต็มไปด้วยคุณค่า แต่แฝงไว้ด้วยตัวร้ายที่มากมายเราจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่า ในอาหารสดที่เราเลือกสรรให้สุนัขแสนรักนั้นปลอดภัยมากเพียงใด BARFBOX ผ่านกระบวนการ Freeze-dried ต่ำสุดถึง -40 องศา นานสุด 9 วัน เพื่อสลายปรศิต และลูกๆของตัวร้ายจดหมดเพื่อสุนัขแสนรักได้อิ่ม อร่อยท้อง มีสุขภาพที่แข็งแรง

BARFBOX Raw pet food อาหารบาร์ฟแห้งสำหรับสุนัขแห่งแรก เพื่อให้การเตรียมอาหารสด (BARF) สำหรับสุนัขที่ไม่วุ่นวายอีกต่อไป น้ำหนักเบากว่ามากสุดถึง 10 เท่าในปริมาณสารอาหารที่เทียบเท่ากัน ปลอดภัยไร้พยาธิ อาหารสดนั้นเต็มไปด้วยคุณค่า แต่แฝงไว้ด้วยตัวร้ายที่มากมายเราจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่า ในอาหารสดที่เราเลือกสรรให้สุนัขแสนรักนั้นปลอดภัยมากเพียงใด BARFBOX ผ่านกระบวนการ Freeze-dried ต่ำสุดถึง -40 องศา นานสุด 9 วัน เพื่อสลายปรศิต และลูกๆของตัวร้ายจดหมดเพื่อสุนัขแสนรักได้อิ่ม อร่อยท้อง มีสุขภาพที่แข็งแรง