ฮิลส์ ไซเอนซ์ ไดเอท

ฮิลส์ ไซเอนซ์ ไดเอท

อาหารของ Hill's ประกอบไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง โดยงานวิจัยของเราพิสูจน์แล้วว่าโภชนาการที่เหมาะสมได้มาจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเหล่านั้น ส่งผลดีต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมาก ซึ่ง Hill's คิดสูตรอาหารโดยอ้างอิงจากงานวิจัย มีความถูกต้องทางโภชนาการ และ เหมาะสมตาม วัย, ขนาด และ ความต้องการพิเศษของสัตว์เลี้ยง

อาหารของ Hill's ประกอบไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง โดยงานวิจัยของเราพิสูจน์แล้วว่าโภชนาการที่เหมาะสมได้มาจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเหล่านั้น ส่งผลดีต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมาก ซึ่ง Hill's คิดสูตรอาหารโดยอ้างอิงจากงานวิจัย มีความถูกต้องทางโภชนาการ และ เหมาะสมตาม วัย, ขนาด และ ความต้องการพิเศษของสัตว์เลี้ยง