หมาดีใจ

หมาดีใจ

ด้วยความตั้งใจของคนรักหมากลุ่มเล็ก ๆ ที่อยากทำขนมดี ๆ ให้หมากิน โดยนึกถึง “ความสุขของหมา” เป็นหลัก
และที่สำคัญก็คือ เราเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงของหมานั้น นอกจากการได้กินของอร่อย ๆ แล้ว สิ่งที่หมากินเข้าไปก็ควรเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของหมาด้วย
เราจึงผลิต “ขนมหมาดีใจ” โดยใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพภายใต้การผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน
“หมาดีใจ...เราก็ดีใจ”

ด้วยความตั้งใจของคนรักหมากลุ่มเล็ก ๆ ที่อยากทำขนมดี ๆ ให้หมากิน โดยนึกถึง “ความสุขของหมา” เป็นหลัก
และที่สำคัญก็คือ เราเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงของหมานั้น นอกจากการได้กินของอร่อย ๆ แล้ว สิ่งที่หมากินเข้าไปก็ควรเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของหมาด้วย
เราจึงผลิต “ขนมหมาดีใจ” โดยใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพภายใต้การผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน
“หมาดีใจ...เราก็ดีใจ”