พอว์พอว์

พอว์พอว์

จุดเริ่มต้นมาจาก “CEO ตุ๋นตุ๋น” French Bulldog เพศเมีย เป็นน้องหมาที่แพ้ง่าย แพ้ผลิตภัณฑ์เกือบทุกอย่างที่ใช้ จึงพยายามค้นหาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและปลอดภัยที่สุด หลังจากใช้เวลาหลายปี…ในที่สุด น้องตุ๋นตุ๋น ก็ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ “พอว์พอว์ ผ้าเปียกเส้นใยธรรมชาติปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง” ที่นอกจากจะอ่อนโยน ปลอดภัย ตรงใจที่สุดแล้ว ยังสามารถย่อยสลายได้รวดเร็ว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ❤ น้องตุ๋นตุ๋น จึงอยากจะส่งต่อให้เพื่อนๆได้ใช้สิ่งที่ดีที่สุดเช่นกัน ❤

จุดเริ่มต้นมาจาก “CEO ตุ๋นตุ๋น” French Bulldog เพศเมีย เป็นน้องหมาที่แพ้ง่าย แพ้ผลิตภัณฑ์เกือบทุกอย่างที่ใช้ จึงพยายามค้นหาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและปลอดภัยที่สุด หลังจากใช้เวลาหลายปี…ในที่สุด น้องตุ๋นตุ๋น ก็ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ “พอว์พอว์ ผ้าเปียกเส้นใยธรรมชาติปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง” ที่นอกจากจะอ่อนโยน ปลอดภัย ตรงใจที่สุดแล้ว ยังสามารถย่อยสลายได้รวดเร็ว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ❤ น้องตุ๋นตุ๋น จึงอยากจะส่งต่อให้เพื่อนๆได้ใช้สิ่งที่ดีที่สุดเช่นกัน ❤