เว็ท โนเวล

เว็ท โนเวล

เว็ท โนเวล เป็นนวัตกรรมแชมพูสำหรับสุนัขผิวบอบบางที่มีปัญหาผิวแพ้ง่าย เพิ่งหายจากโรคผิวหนัง ลูกสุนัข หรือสุนัขอายุมาก เป็นสูตรอ่อนโยน ใช้ได้กับสุนัขทุกสายพันธุ์ ทุกวัย ทำให้ผิวหนังของสุนัข รวมถึงมือผู้อาบนุ่ม ชุ่มชื่น ขนสุนัขนุ่ม เงางาม อาบสะอาด ล้างออกง่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ สุนัขที่คุณรัก

เว็ท โนเวล เป็นผลงานค้นคว้าวิจัยโดย รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ และทีมงานนักวิจัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แชมพูเว็ท โนเวล ผลิตภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1703000544 เรื่องแชมพูสูตรธรรมชาติ สำหรับสุนัขผิวบอบบางแพ้ง่าย

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรม ปีพ.ศ. 2560

เว็ท โนเวล เป็นนวัตกรรมแชมพูสำหรับสุนัขผิวบอบบางที่มีปัญหาผิวแพ้ง่าย เพิ่งหายจากโรคผิวหนัง ลูกสุนัข หรือสุนัขอายุมาก เป็นสูตรอ่อนโยน ใช้ได้กับสุนัขทุกสายพันธุ์ ทุกวัย ทำให้ผิวหนังของสุนัข รวมถึงมือผู้อาบนุ่ม ชุ่มชื่น ขนสุนัขนุ่ม เงางาม อาบสะอาด ล้างออกง่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ สุนัขที่คุณรัก

เว็ท โนเวล เป็นผลงานค้นคว้าวิจัยโดย รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ และทีมงานนักวิจัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แชมพูเว็ท โนเวล ผลิตภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1703000544 เรื่องแชมพูสูตรธรรมชาติ สำหรับสุนัขผิวบอบบางแพ้ง่าย

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรม ปีพ.ศ. 2560