อาหารเม็ด

ซึ่งอาหารเม็ดนั้นมีข้อดีที่ชัดเจนในเรื่องสุขภาพในช่องปากเมื่อสุนัขได้ขบเคี้ยวอาหารเม็ดก็ได้ขัดฟันไปในตัวด้วย ทำให้ฟันแข็งแรง ช่วยลดแบคทีเรียในช่องปาก และมีให้เลือกหลายราคาหลายเกรดตั้งแต่เกรดทั่วไป เกรดพรีเมี่ยม เกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม เกรดโฮลิสติก ไปจนถึงเกรดเกรนฟรี ความแตกต่างของแต่ละเกรดคือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต