ผลิตจากวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว

ผลิตจากวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว100% เช่น เนื้อปลาทะเล 100%, เนื้อหมู 100% เป็นต้น