ลูกบอล

ลูกบอลยาง ลูกบอลพลาสติก ลูกบอลผ้า ที่ผลิตมาสำหรับสุนัข และมีขนาดพอเหมาะกับปากของสุนัขพันธุ์เล็กซึ่งเป็นของเล่นที่พวกเขาโปรดปรานมากที่สุด