ยางกัด เชือก หรือผ้าที่ทนทาน

ของเล่นที่ทนทาน และสร้างความเพลิดเพลินใจได้เป็นเวลานาน