ของเล่นพัฒนาทักษะ

ของเล่นที่มีช่องว่างตรงกลาง สามารถใส่ขนมลงไปได้