Chuck It บรีทไรท์ บอล

บรีทไรท์ บอล
สินค้าหมด
แจ้งให้ฉันทราบเมื่อมีสินค้า

รายละเอียด

บอลสําหรับคาบ มีรูระบายอากาศให้สุนัขสามารถหายใจได้มากขึ้นขณะคาบ และช่วยให้วิ่งเล่นได้นานขึ้น

รีวิวสินค้า

มีรูระบายอากาศด้วย ชอบตรงนี้ รู้สึกใส่ใจเรื่องเล็กๆ

by เ.