Fofos ถุงเก็บอุจจาระ

ถุงเก็บอุจจาระ
   VAT incl.

รายละเอียด

พวงกุญแจใส่ถุงเก็บอุจจาระ
ทำจากซิลิโคน
บรรจุ 34 ชิ้น + สำรอง 34 ชิ้น

อ่านเพิ่มเติม +