Fofos ถุงเก็บอุจจาระ

ถุงเก็บอุจจาระ
สินค้าหมด
แจ้งให้ฉันทราบเมื่อมีสินค้า

รายละเอียด

พวงกุญแจใส่ถุงเก็บอุจจาระ
ทำจากซิลิโคน
บรรจุ 34 ชิ้น + สำรอง 34 ชิ้น