GimBorn ของเล่นยางรูปกระดูก

ของเล่นยางรูปกระดูก
   VAT incl.

รายละเอียด

ของเล่นยางน้ำหนักเบา
เหมาะสำหรับโยนเล่นและให้สุนัขคาบกลับมา
สามารถลอยนำ้ได้

size M 11.4 cm
size L 16.5 cm