GimBorn ของเล่นยางขนาดเล็ก

ของเล่นยางกัดขนาดเล็ก
   VAT incl.

รายละเอียด

ของเล่นยางน้ำหนักเบา
เหมาะสำหรับโยนเล่นและให้สุนัขคาบกลับมา
สามารถลอยนำ้ได้