Pet House Freshening Room Spray - Lavender Green Tea

Lavender Green Tea
   VAT incl.

รายละเอียด

สเปร์ยปรับอากาศ PET HOUSE - Pet House Freshening Room Spray - Lavender Green Tea

สเปรย์ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงในบ้าน

คำอธิบายสินค้า
- มีประสิทธิภาพช่วยดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงในบ้านได้ทันที
- เพียงฉีดสเปรย์ 1-3 ครั้งต่อห้อง
- ปลอดสารพิษ 100% ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้