Petz Route หมอนรองนอนรูปช้าง (บีบมีเสียง)

หมอนรองนอนรูปช้าง (บีบมีเสียง)
   VAT incl.

รายละเอียด

หมอนรองนอนรูปช้าง
เนื้อผ้า: โพลีเอสเตอร์, ไนลอน
บีบมีเสียง