วี แพ็ท ที่เก็บอุจจาระแกะ (คละสี) 1 ชิ้น (Defect-:ซิปบิ่น)

ที่เก็บอุจจาระแกะ (คละสี)
   VAT incl.

รายละเอียด

ที่เก็บอุจจาระแกะ (คละสี: เขียว, ขาว)